شیر توپی

قـیمـت: تومان

بازار شیر توپی - به علت وجود یک حباب یا کره یا توپ داخل این نوع شیر به آن شیر توپی میگویند ایران - کارخانه تولید کننده شیر توپی - به علت وجود یک حباب یا کره یا توپ داخل این نوع شیر به آن شیر توپی میگویند - استعلام قیمت شیر توپی - به علت وجود یک حباب یا کره یا توپ داخل این نوع شیر به آن شیر توپی میگویند برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09190772094